Over ‘t hART

Over ‘t hART voor Iedereen VZW

‘t hART voor iedereen vzw begon in 2008 als een burgerinitatief om daklozen en kansarme jongeren in Vlaanderen te helpen. Aanvankelijk ondersteunde de vzw grass-roots projecten voor daklozen financieel en kon zo al duizenden mensen rond het Antwerpse en Brusselse bereiken. Door de inzet voor deze doelgroep kwam ook heel wat menselijk leed bovendrijven. Vaak vormen stress, onmacht en onvermogen een rode draad die mensen in de armoede duwt. 
Ook psychosociale problemen maken een situatie uitzichtloos. Die inzichten maakten dat ‘t hART haar werking verbreedde: niet enkel daklozen, maar eender wie die tussen wal en schip dreigt te vallen, verdient ondersteuning. Daar waar reguliere kanalen tekort schieten, is ‘t hART er. Met praktische hulp, door te lobbyen op de hoogste politieke niveaus, door te sensibiliseren en door fondsen te werven. 

Willemijn van Dommelen

Voorzitter

Fiona Klomp

Penningmeester

Jacco Marinusse

Secretaris

Team

Wil je helpen? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Neem dus zeker contact met ons op!

‘t hART vzw is een kleine organisatie die volledig door vrijwilligers wordt gerund.  Bij ons geen bezoldigde medewerkers, enkel gepassioneerde mensen die graag iets terug willen geven aan zij die dit het hardste nodig hebben.

Contact

    Onderwerp

    Uw bericht

    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Back To Top