’t (h)ART Nationaal

’t hART werd opgericht om onafhankelijke en grassroots projecten een financieel steuntje in de rug te geven. ’t hART organiseert fondswervingsevenementen – zoals het jaarlijkse comedy benefiet ‘Help eens ’n Handje’ en de ‘Kunst met hART veiling’ – waarvan de opbrengsten worden geschonken aan projecten die daklozen en kansarmen in het dagdagelijkse leven weten te bereiken en ondersteunen.
't hART organiseert tevens inclusieve evenementen waar daklozen en kansarmen alle aandacht genieten. Dagen waar zij meehelpen in de opbouw en organisatie, meespelen op het veld of het podium en gewoon een keer deel mogen uitmaken van het groepsgevoel en verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun aandeel in het succes van de dag. Evenementen zoals het jaarlijkse Winterfeest en de Horeca Homeless Cup zijn populaire gebeurtenissen waar maandenlang naar uit gekeken wordt.